Bewegen onder begeleiding van fysiotherapeut

Inleiding

De zorg voor de oncologische patiënt is veelal complex en vergt meestal een multidisciplinaire aanpak. De gespecialiseerde oncologiefysiotherapeut heeft een belangrijke positie binnen de oncologische nazorg. De therapeut heeft specifieke kennis van de fysieke problematiek die tijdens en na de medische behandeling kan ontstaan.

Conditieverlies en chronische vermoeidheid zijn hiervan veel voorkomende verschijnselen. De oncologiefysiotherapeut heeft kennis van mogelijk bijkomende psychische- en sociaal maatschappelijke problemen en vervult hierin een signalerende rol en ondersteunt binnen de grenzen van zijn competenties. Zo nodig verwijst de oncologiefysiotherapeut naar andere paramedici zoals een psycholoog, oncologieverpleegkundige of diëtist.

De gespecialiseerd fysiotherapeut

Binnen het vakgebied fysiotherapie zijn er verschillende specialisaties, waaronder de specialisatie van Master Oncologiefysiotherapie. De oncologiefysiotherapeut kenmerkt zich door aanvullende kennis en vaardigheden over oncologische problematiek. Met deze kennis is de oncologiefysiotherapeut de aangewezen hulpverlener om ondersteuning te bieden bij alles rondom bewegen en kanker. 

Naast deze gespecialiseerde fysiotherapeuten zijn er ook collega’s algemeen fysiotherapeut die een aanvullende scholing volgden. Een voorbeeld van algemeen fysiotherapeuten met een aanvullende scholing op het gebied van oncologie is de Onconet fysiotherapeut. Deze collega’s zijn opgeleid om ondersteuning te bieden bij het bewegen tijdens of na medische behandelingen.  Bijscholing is een essentieel en verplicht onderdeel voor zowel de oncologiefysiotherapeut als de Onconet fysiotherapeut. 

Zowel de oncologie- als de Onconet fysiotherapeut werkt samen met andere disciplines (medisch specialist, huisarts, diëtiste, ergotherapeut, ect) om een zo optimaal mogelijke behandeling voor de patiënt neer te zetten. 

Informatie over