De oedeemfysiotherapeut

Inleiding

De oedeemfysiotherapeut heeft specialistische kennis op het gebied van de anatomie en pathofysiologie van het lymfestelsel en het bloedcirculatiestelsel. Hij maakt gebruik van de daarbij behorende klinimetrie om het gezondheidsprobleem in kaart te brengen.

De oedeemfysiotherapeut behandelt en coacht de patiënt met oedeem en de gevolgen van oedeem op het bewegend functioneren in activiteiten en participatie.

De behandeling

De behandeling van de oedeemfysiotherapeut bestaat zowel uit het verminderen van het risico op oedeem als uit het behandelen van aanwezig oedeem en de gevolgen van het oedeem. De behandeling bestaat in eerste instantie uit :
• voorlichten 
• oefeningen aanleren  
• adviezen geven voor zelfmonitoring 
• herkennen van symptomen 

Als er sprake is van oedeem bestaat de behandeling uit een korte initiële fase en een onderhoudsfase. De initiële fase richt zich op volumereductie en het aanleren van zelfzorg- en oefenvaardigheden. Als het oedeem optimaal gereduceerd is en zich stabiliseert gaan we over op de onderhoudsfase, deze richt zich vooral op coaching en zelfmanagement.

Behandeling door oedeemfysiotherapeut

Een collegafysiotherapeut of paramedici schakelt de oedeemfysiotherapeut in voor consultatie of advies bij behandeling. Ook kan een patiënt de oedeemfysiotherapeut zelf benaderen in het kader van directe toegankelijkheid fysiotherapie. Als er oedeem gerelateerde problematiek is, is er een medische verwijzing noodzakelijk. Om deze reden verwijst de oedeemfysiotherapeut terug naar de huisarts of medisch specialist.

Informatie over