De oncologiefysiotherapeut

Inleiding

In Nederland kennen we het vak fysiotherapie als een breed vak met verschillende specialisaties. De oncologiefysiotherapeut houdt zich bezig met het specifieke aandachtsgebied rondom de oncologische problematiek. 

Oncologische problematiek kent een generiek ziektebeeld met een grote verscheidenheid aan ziektebeelden, behandelmogelijkheden en complexiteit van de ziekte. Daardoor gaat het om veel uiteenlopende kwesties die we niet in één casusvoorbeeld vangen. 

De oncologiefysiotherapeut is breed opgeleid met aanvullende kennis op het gebied van de medische behandeling en de psychosociale componenten van het ziekteproces. 

Aanvullend geschoolde fysiotherapeut

In de domein beschrijving  geven we helder weer welke mate van complexiteit thuishoort bij de aanvullend geschoolde fysiotherapeut. 

Samenwerking

Een samenwerking tussen de oncologiefysiotherapeut en de algemeen fysiotherapeut of een ander gespecialiseerde fysiotherapeut (zoals bijvoorbeeld geriatrie en/of sportfysiotherapeut) is van meerwaarde om de steeds groter wordende populatie van mensen die leven met – of met de gevolgen van – kanker te ondersteunen in hun fysieke fitheid. 

Informatie over