Vergoedingen

Inleiding

De basisverzekering vergoedt geen fysiotherapie. In het geval van radiotherapie en een chirurgische behandeling na oncologische problematiek is er onder bepaalde voorwaarden sprake van een chronische indicatie volgens de lijst Borst en dus vergoeding mogelijk vanuit de basisverzekering. Een belangrijke voorwaarde hierbij is het starten van fysiotherapie binnen 3 maanden na de operatie en/of de radiotherapie.

De verzekeraar vergoedt in dat geval – na goedkeuring – de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling vindt vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. 

De basisverzekering

Op dit moment is het zo dat een te grote groep geen aanspraak kan maken op fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Patiënten zonder een chirurgische interventie en/of radiotherapie maken alleen op basis van de aanvullende verzekering gebruik van fysiotherapie. 

Deze informatie betreft een globale indicatie. Je kan vergoedingen ook aanvragen op basis van bijkomende problematiek. De behandelend fysiotherapeut geeft voor een individuele casus het juiste advies. 

Vergoedingen rondom behandelingen van oedeemproblematiek zijn op een andere manier vormgegeven. 

De NVFL – de beroepsinhoudelijke vereniging – betreurt het ten zeerste dat er maar in beperkte mate vergoeding is voor een doelgroep waarvan bekend is dat bewegen vrijwel onmisbaar is tijdens en na een behandeltraject. 

We zetten ons dan ook via de LOPPSOZ in om veranderingen in deze situatie te realiseren. 

Informatie over